Juma plus, s.r.o.

Chov chladnokrevných koní plemene slezský norik.
Produkce mléka.

Velíkovská 501, Zlín-Štípa