SIC-L spol. s r. o.

  • Autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb, zapsaný v Komoře autorizovaných inženýrů a techniků ČKAIT pod č. 1300295.
  • Autorizovaný Koordinátor BOZP na staveništi, zapsaný v České společnosti stavebních koordinátorů ČSSI pod č. 0301.

Portfolio ...