IMOS group s.r.o. (Sídlo)

Nabídka prováděných prací:

  • vodohospodářské stavby,
  • pozemní stavitelství,
  • inženýrské stavby,
  • průmyslové stavby,
  • stavby občanské vybavenosti,
  • bezvýkopové technologie,
  • demolice,
  • nakládání s odpady, odpadové hospodářství,
  • kontejnerová ...

Tečovice 353, Tečovice