Ondřej Koutek – certifikovaný arborista (Sídlo)

Nabízím rizikové kácení a údržbu stromů v urbanizovaném prostředí, v zahradách, parcích, na hřbitovech atd.,

  • postupné kácení stromů stromolezeckou technikou,
  • kácení nebezpečných a staticky narušených stromů,
  • odborný řez, ořez a prořez vzrostlých stromů.

Pro více informací můžete navštívit webové stránky, nebo mě kontaktovat.