Dopravní projektování, spol. s r.o. (Středisko)

Poskytujeme projektové práce v oblastech železniční a silniční dopravy, městské i příměstské dopravy, pozemních staveb, sdělovací a zabezpečovací techniky. Specializujeme se také na geodetickou činnost. Zajišťujeme zpracování dopravní technologie, ekonomické analýzy v oboru dopravních staveb.